IT služby

Mať, či nemať vo firme vlastné IT oddelenie?

Venujte sa naplno Vášmu biznisu a na nás nechajte, aby Vaše IT fungovalo a pomáhalo Vašej spoločnosti rásť a byť úspešnou.

Poskytneme vám širokú škálu služieb od zabezpečenia technického vybavenia Vašich pracovníkov, správu sietí a serverov, a ich servis.

Optimalizáciou Vášho IT vybavenia a zabezpečíme, aby ste vždy využívali najlepšie softvérové a hardvérové vybavenie.

IT bezpečnosť- zabezpečenie IT infraštruktúry a Vašich dát je pre najvyššou prioritou. Spočíva najmä v efektívnom riadení a neustálom vylepšovaní bezpečnostných politík.

Zároveň sa snažíme, aby bezpečnosť bola pre Vašich zamestnancov “user friendly“ a preto dizajnujeme jej dodžiavanie s využitím najnovších biometrických systémov a smart rozpoznávania užívateľov.

Ponúkame tiež analytické a poradenské služby v oblasti licencií informačnej bezpečnosti a zabezpečenia jej súladu s legislatívou EU a SR.

Inovácie v IT:

  • V dynamicky sa meniacom prostredí ako je dnešné IT, sú prirodzenou súčasťou neustále zmeny a najmä rýchle zlepšovanie technológií.
  • Snažíme sa ponúknuť užívateľsky príjemné IT prostredie, ktoré uľahčí Váš prístup k inováciám.
  • Prax nás naučila, že inovačné aktivity potrebujú silnú podporu manažmentu, vhodne zvolenú metodiku a „chuť na zmenu“.
  • Klientovi prinášame dostatok skúseností, ktoré sú potrebné pre reorganizáciu tejto oblasti Vašej spoločnosti.
  • Pripravíme IT plán a rozpočet, ktorý Vám pomôže investovať do oblasti IT iba prostriedky, ktoré vygenerujú späť požadovanú hodnotu pre Vašu firmu.
  • Aplikujeme u Vás nielen nové IT systémy, ale tiež procesy, metodiky a pracovné postupy, prípadne pomôžeme s optimalizáciou organizačnej štruktúry Vašej spoločnosti.
Máte záujem? Pošlite nám nezáväznú objednávku Mám záujem